Management Perspectives in Hospitality Enterprises: From a Traditional Personnel and Human Resource Management to a Management formed in the Framework of Industry 4.0


Creative Commons License

Yıldız E., Davutoğlu N. A.

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies”, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.1563-1569

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1563-1569
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Originally called welfare secretariat after the Industrial Revolution, human resource management has maintained its

functions in enterprises under different names, i.e. in some enterprises it is called personnel management while in others it is

referred to as human resource management. Like in other enterprises, human resources departments in hospitality enterprises

have continued to keep track of the personnel since the industrial revolution. The main responsibilities and duties of the

department include all personnel-related subjects, such as wages, social rights, and rewards and punishments. The recruitment

of most men during the Second World War resulted in lack of personnel in the 21st century, which, in turn, enabled businesses

to realize the significance of personnel and personnel management. This subsequently led to the change in the name of the

department to human resource management and an increase in its functions; and, hence, topics like in-service training, expanding social rights, career management, emotional intelligence, and motivation have been brought forward. In this scope,

hospitality enterprises have sped the transition from the traditional personnel management to human resource management.

However, issues such as crises and instabilities faced in tourism industry, and seasonal work have caused a decrease in the

numbers and qualifications of tourism personnel in hospitality enterprises. Additionally, these circumstances have caused them

to change their sectors. Hence, human resource departments in hospitality enterprises have failed to function properly.

Consequently, the transition from personnel management to human resource management has not been achieved. Meanwhile,

rapid developments in industry have brought about the transformation from Industry 1.0 to Industry to 2.0, later to Industry

3.0, and finally to Industry 4.0. Industry 4.0 has resulted in the emergence of concepts such as digital transformation,

automation systems, artificial intelligence, and developments in robotics, all of which have been gradually implemented in

many sectors. Despite the absence of a properly functioning human resource management, robots with artificial intelligence

have started to replace the human resource. In this regard, the aim of the study is to evaluate the history, the present state and

the future of personnel management department in hospitality enterprises, to propose solutions to particular problems, and

provide predictions considering human resource management and personnel in the framework of Industry 4.0. The study

entails data regarding the past, present, and the future of human resource management through literature review. Additionally,

it indicates that human resource management has failed to fulfil its functions. It is found out that fluctuations in tourism sector,

wars, economic crises, economic and political developments, instability, decrease in the number of personnel, and sectorial

changes of the qualified personnel have all led to the failure. The study also provides predictions regarding the long-term

improvement of this issue and future robotic resource management in the framework of Industry 4.0.

Keywords: Hospitality Enterprises, Personnel Management, Human Resource Management, Management in the Framework of

Industry 4.0

Sanayi devriminden sonra ilk adı "Refah sekreterliği" olan personel yönetimi günümüzde bazı işletmelerde personel

yönetimi, bazı işletmelerde ise insan kaynakları yönetimi adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Diğer işletmelerde

olduğu gibi, konaklama işletmelerinde de personel yönetimi birimi sanayi devriminden beri personelle ilgili kayıtları tutmaya

devam etmektedir. Personel yönetiminin personelin maaşıyla birlikte, sosyal haklarından ödül ve cezalarına kadar personeli

ilgilendiren tüm hususların kayıtlarını tutmak asli görev ve sorumlulukları arasındadır. 21.Yüzyılda özellikle birçok kişinin

askere alındığı ikinci dünya savaşıyla birlikte ortaya çıkan personel sıkıntısı, işletmelerin personelin ve personel yönetiminin

öneminin farkına varmalarını sağlamıştır. Gelinen bu noktada; personel yönetimi tabelaları insan kaynakları olarak

değiştirilmiş, bu birimin fonksiyonları artırılmış, hizmet içi eğitimler, sosyal hakların genişletilmesi, kariyer yönetimi,

duygusal zeka, motivasyon gibi birçok konu gündeme getirilmiştir. Bu bağlamda, konaklama işletmelerinde, geleneksel

personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş hızlanmıştır. Ancak, maalesef turizm sektöründe yaşanan krizler,

istikrarsızlık, sezonluk çalışma gibi birçok husus konaklama işletmelerindeki personel sayısını ve kalitesini azaltmış ve turizm

eğitimi almış kişilerin başka sektörlere geçmesine sebep olmuştur. Konaklama işletmelerindeki insan kaynakları yönetimleri,

artık gerçek anlamda yerine getirmesi gereken fonksiyonlarını yerine getiremez duruma düşmüştür. Sonuç olarak, personel

yönetiminden, insan kaynakları yönetimine geçiş özde değil sözde kalmıştır. Bununla birlikte; sanayideki hızlı gelişmeler

sanayi 1.0'dan sanayi 4.0'a kadar gelinmesine sebep olmuştur. Sanayi 4.0 kapsamında birçok sektörde dijital dönüşüm,

otomasyon sistemleri, yapay zeka, robotik gelişmeler gibi konular gündeme gelmiş ve yavaş yavaş uygulanmaya başlanmıştır.

Daha insan kaynakları yönetimi sağlıklı bir şekilde uygulanamazken, yapay zekâlı robotlar konaklama işletmelerinde insan

kaynağının yerini almaya başlamıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; konaklama işletmelerindeki personel biriminin geçmişi,

bugünü ve geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak, sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmak ve sanayi 4.0

çerçevesinde insan kaynakları yönetimi ve işgörenler hakkında geleceğe dair öngörülerde bulunmaktır. Araştırmada;

literatürden yararlanmak suretiyle insan kaynakları yönetiminin dünü, bugünü ve geleceğiyle ilgili bilgiler verilmiştir. İnsan

kaynakları yönetiminin fonksiyonlarını yerine getiremediği tespit edilmiştir. Turizm sektöründe yaşanan dalgalanmalar,

savaşlar, krizler, ekonomik ve siyasi gelişmeler, istikrasızlık, personel sayısının azalması, eğitimli personelin sektör

değiştirmesi gibi sebeplerin bu durumun ortaya çıkmasında önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Uzun vadede bu durumun

düzeltilebilmesi ve Sanayi 4.0 çerçevesinde gelecekte robot kaynaklarının yönetimiyle ilgili öngörülerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Konaklama İşletmeleri, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sanayi 4.0’lı Yönetim