DNA Barcoding of Some Lichenized Fungi from James Ross Island (Antarctic Peninsula, Antarctica)


Creative Commons License

Kahraman Yiğit M., Güllü M., Halıcı M. G.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.38, no.3, pp.458-475, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Due to the harsh environmental conditions in Antarctica, the life of living organisms is very limited. Lichenized fungi, which can survive in harsh environmental conditions, form the dominant vegetation of Antarctica. Studies on the biodiversity of lichenized fungi in Antarctica have been conducted for many years based on anatomical and morphological observations. However, with the use of DNA barcoding methods, these studies have been accelerating in recent years and new species are being discovered day to day. On the other hand, DNA barcoding of known species from the past is also done and anatomical/morphological diagnoses are confirmed. In this study, Catillaria contristans (Nyl.) Zahlbr., Gyalidea antarctica Øvstedal & Vězda, Physconia muscigena (Ach.) Poelt, Rhizocarpon geminatum Körb., Steinera intricata (Øvstedal) Ertz and Xanthocarpia tominii (Savicz) Frödén, Arup & Søchting species based on nrITS DNA barcoding were performed. In addition, detailed descriptions of the species are also included in the study.

Antarktika’da zorlu çevresel koşullar nedeniyle canlıların yaşamı oldukça sınırlanmıştır. Zorlu çevresel koşullarda hayatta kalabilen likenleşmiş mantarlar Antarktika’nın baskın vejetasyonunu oluşturmaktadır. Antarktika’da likenleşmiş mantarların biyoçeşitliliği ile ilgili çalışmalar anatomik ve morfolojik gözlemlere dayalı olarak uzun yıllardır devam etmektedir. Ancak DNA barkodlama yöntemlerinin kullanılmasıyla son yıllarda bu çalışmalar hız kazanmaktadır ve her geçen gün yeni türler keşfedilmektedir. Öte yandan geçmişten bu yana bilinen türlerin DNA barkodlamaları da yapılmakta ve anatomik/morfolojik teşhislerin doğrulanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada James Ross Adası (Antarktika Yarımadası, Antarktika)’ndan daha önce rapor edilen likenleşmiş mantar türlerinden Catillaria contristans (Nyl.) Zahlbr., Gyalidea antarctica Øvstedal & Vězda, Physconia muscigena (Ach.) Poelt, Rhizocarpon geminatum Körb., Steinera intricata (Øvstedal) Ertz ve Xanthocarpia tominii (Savicz) Frödén, Arup & Søchting türlerinin nrITS’e dayalı DNA barkodlamaları yapılmıştır. Ayrıca çalışmada türlere ait detaylı deskripsiyonlara da yer verilmiştir.