Birinci basamak sağlık çalışanlarında irritabl barsak sendromu prevalansı ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi


PANGAL M., MAZICIOĞLU M. M., YURCİ M. A., DENİZ ŞAFAK E., GÜRSOY Ş., ÜSTÜNBAŞ H. B.

11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Turkey, 16 - 20 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes