Kыргыз жана тува тилдериндеги “чы” мүчөсүнүн милдети


Çelik F.

Ж.Баласагын КУУнун жарчысы. Атайын чыгарылыш , no.1, pp.217-220, 2014 (Peer-Reviewed Journal)