LI-ION CELL MANUFACTURING INVESTMENTS IN TÜRKİYE


Creative Commons License

OZDEMIR A. T.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.10, no.19, pp.79-86, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Many activities have been carried out in the World and in our country in order to prevent global warming. The most important of these activities is undoubtedly the limitation of the use of fossil fuels and support the use of renewable energy sources. The first step of these activities is the reduction of carbon emissions caused by vehicles. New generation electrical vehicles and the restriction of the production of internal combustion engines have increased the demand on energy storage systems. Li-Ion battery chemistry is a popular technology for efficient energy storage systems. Turkiye has interested in this transformation and has put in place a series of investments. Among these investments, Aspilsan Energy, which started mass production with 18650 Li-Ion rechargeable batteries in 2022 in Kayseri, has been the pioneer. Investments that support the mission of being a battery manufacturer as Turkiye in our region are put into use over time. In order for battery technology to be fully adopted to Turkiye, the process covering the minning of valuable materials, processing of mines in accordance with battery requirements, cell design and production, packaging and recycling must be managed completely. Turkiye can gain the capability of managing whole battery production process from beginning to the end.
Dünayda ve ülkemizde küresel ısınmayı önlemek adına pek çok faaliyet sürüdülmektedir. Bu faaliyetlerden en önemlisi ise şüphesiz fosil yakıtların kullanmının sınırlandırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıdır. Bu alanda sürdürülen faaliyetlerin başında ise araçların neden olduğu karbon emisyonunun düşürülmesi gelmektedir. Yeni nesil araçların elektrikli olarak üretilmesi ve içten yanmalı motorların üretiminin kısıtlanması enerji depolama sistemlerine olan ilgiyi arttırmıştır. Verimli enerji depolama sistemleri için Li-Ion pil kimyası oldukça rağbet gören bir teknolojidir. Ülkemiz de bu dönüşüme yabancı kalmayarak bir dizi yatırımı devreye sokmuştur. Kayseri’de 2022 yılında 18650 Li-Ion şarj edilebilir pil ile seri üretime geçmiş olan Aspilsan Enerji A.Ş. bu yatırımlarda öncü olmuştur. Ülkemizin bölgesinde bir batarya üreticisi olma misyonunu destekleyen yatırımlar zaman içerisinde devreye alınmaktadır. Batarya teknolojisinin tam anlamıyla ülkemize kazandırılması için kıymetli madenlerin çıkarılması, madenlerin pil isterlerine uygun şekilde işlenmesi, hücre tasarımı ve üretimi, paketleme, fabrika tasarımı, makine imalatı ve geri dönüşümü kapsayan sürecin bütünüyle yönetiliyor olması gerekir. Bu kabiliyetin ülkecek kazanımının mümkün olduğu görülmektedir.