SS-029-Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida norvegensis Suşlarının Moleküler Epidemiyolojisi, Virülans Faktörleri ve Antifungal Duyarlılık Paternlerinin Araştırılması


KÜÇÜKOĞLU O., MUTLU SARIGÜZEL F., PARKAN Ö. M., KOÇ A. N.

6. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ HİBRİD KONGRESİ, Turkey, 20 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Erciyes University Affiliated: Yes