DENEYSEL DIYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA HNGF6A VE ANTI HIPERGILSEMIK İLAÇLARIN BÖBREK DOKUSU ÜZERINE ETKISI


Göktepe Ö. , Balcıoğlu E. , Özkul T. , Yay A. H. , Yalçın B., Aydoğan S.

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey