Localization of NADPH D and Nitric Oxide Synthase Isoforms in Cat Testes and Epididymis


Liman N., Alan E., Beyaz F., Gürbulak K.

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Turkey, 22 - 25 June 2009, pp.109

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.109
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Nitrik oksit, nervöz, kardiyovaskuler, reprodüktif ve immun sistemle ilgili pek

çok biyolojik fonksiyonun kontrolünde önemli rol oynayan bir serbest radikaldir. Bu

çalışmada, spermatojenik siklusu 8 evreden oluşan ve çoğu memeliden farklı olarak bol

miktarda Leydig hücresi içeren kedi testisi ile epididimisinde, NO sentezinden sorumlu

olan nitrik oksit sentaz izoformlarımn lokalizasyonlarmın belirlenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE METOD: Çalışmada 13 adet erişkin kediden alman testis ve

epididimis örneklerine NOS aktivitesini belirlemek amacıyla NADPH-d enzim

histokimya ve immunohistokimya teknikleri uygulanmıştır.

BULGULAR: NADPH-d aktivitesinin testisde seminifer tubullerdeki germ ve sertoli

hücrelerinde, interstisyel dokudaki damarların endotel ve medya katmanlarında, Leydig

hücrelerinde, tubulus rektus ile rete testis epitelinde bulunduğu gözlendi. Epididimisde

ise duktulus efferentis’lerde silyumsuz hücrelerin sadece mikrovilluslarmda, silyumlu

hücrelerin ise sitoplazmalarında, duktus epididimidisi örten epiteldeki prizmatik

hücrelerin özellikle adluminal bölgesinde, lumendeki spermiyumlarda ve kanalın

duvarındaki düz kas hücrelerinde NADPH-d aktivitesi saptandı. Testis ve epididimisde

eNOS aktivitesinin genel olarak NADPH-d aktivitesine benzer olduğu tespit edildi.

iNOS aktivitesi değerlendirildiğinde germ hücrelerinden sadece pakiten dönemindeki

spermatositler ile yuvarlak ve uzamış spermatositlerin pozitif olduğu gözlendi. Damar

endotellerinde iNOS aktivitesinin bulunmadığı belirlendi. Testis ve epididimise ilişkin

diğer hücrelerdeki İNOS reaktivitesinin NADPH-d ile benzer olduğu tespit edildi.

Seminifer tubullerdeki apoptotik hücrelerde de kuvvetli NOS reaktivitesi saptandı.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR: İnsan, fare, sıçan, domuz ve atta yapılan çalışmalara

benzer olarak kedi testislerinde germ hücrelerinde, apoptotik hücrelerde, sertoli ve

Leydig hücrelerinde, tubulus rektus ve rete testis epitelinde, epididimisdeki kanalların

epitel ve kas katmanları ile lumenlerindeki spermiumlarda ve ayrıca interstisyel

dokudaki kan damarı duvarlarında hem NADPH-d ve hem de eNOS ile İNOS

aktivitesinin bulunduğu saptanmıştır. Bu bulgular NO’in kedide testesteron sentezi,

spermatogenesis, apoptozis, vaskular kontraksiyon/dilatasyon, sperm maturasyonu gibi

fonksiyonların düzenlenmesinde rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kedi, testis, epididimis, Nitrik oksit sentaz