Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Sendromik Pediatrik Hastaların Değerlendirilmesi


Yücel G.

ERDİŞ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 26 - 29 February 2020, pp.584-586

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.584-586
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Diş hekimlerine rutin olarak gelen sağlıklı çocuklara göre daha az sıklıkla gelmekte olan sendromik hastalar özel durumlarına özgün özellikler göstermektedir. İhtiyaç duydukları tedavi planının doğru bir şekilde oluşturulabilmesi için birçok branşın iş birliği içinde çalışmasının önemi büyüktür. Çalışmamızda anestezi altında tedavisi yapılan sendromik pediatrik hastaların geriye yönelik değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 1 Haziran 2019-1 Ocak 2020 tarihleri arasında başvuran ve tedavileri genel anestezi veya sedasyon altında yapılan pediatrik hastalardan sendromik hastalığı olanlar çalışmaya dahil edildi.

BULGULAR: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti ve Ağız Diş Çene Cerrahisi bölümleri tarafından son 6 ayda 1636 hastadan preoperatif pediatri konsültasyonu istenmiş olup bu hastaların 31’inde önceden tanı konulmuş sendromik hastalık mevcuttu. Hastaların 16’sı erkek, 15’i kız olup yaşları 3-17 yıl (ortalama 8.5 yıl) arasındaydı. En sık görülen hastalık Down sendromu (n:13) olarak saptandı.

SONUÇ: Fakültemizde çocuk sağlığı ve hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon, pedodonti, ağız diş ve çene cerrahisi branşlarının multidisipliner çalışmasının sonucu olarak sendromik pediatrik hastaların diş tedavileri anestezi altında sorunsuz ve komplikasyonsuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: pedodonti, pediatri, sendrom, preoperatif değerlendirme