İlkokul Öğrencilerinin Tematik Çocuk Kanallarındaki Çizgi Filmleri İzleme Alışkanlıkları


İLHAN V., ÇETİNKAYA F. Ç.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.34, no.1, pp.317-326, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.317-326
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The Daily routines, included in the education process, of the primary school students have always been amongst the previliged interests of the education institutions and the families In Daily life, there are lots of routines which support or interrupt the formal education. It is important for the education system to determine and analyze these kinds of factors. One of the most important exterior factors is the media. Television is one of the most important branch and cartoon is the most important type of the media channel. Most of the kids in primary school watch cartoons in Daily life and they are exposed to positive or negative effects. In the light of these general discussions, the watching status of the cartoons especially on the thematic kid channels and the factors affecting this process have been examined. It was seen during the study that the thematic kids’ channels, which provide the students watch cartoons all the time are such factors that increase the television addiction. It was defined that the basic subject to be discussed is the control of the Daily life routines that cause television addiction rather than the contexts of the television programs. Key words: Primary school students, Daily life routines, Thematic channels for kids, Cartoons, Watching habits.
İlkokul çağındaki çocukların eğitim sürecine dahil olan gündelik hayat rutinleri, eğitim kurumları ve aileler için her zaman öncelikli konular arasında yer almaktadır. Gündelik hayatta, mevcut örgün eğitim sürecini destekleyen veya sekteye uğratan birçok rutin yer almaktadır. Bu tür etkenlerin tespiti ve incelenmesi eğitim sistemi açısından önem taşımaktadır. Bu dışsal faktörlerin en önemlilerinden birisi medyadır. Çocukların küçük yaşlarda deneyimlediği medya mecralarının en önemli ayaklarından birini televizyon, türünü ise çizgi filmler oluşturmaktadır. Gündelik hayatta ilkokul çağındaki çocukların büyük bir kısmı çizgi film izlemekte ve olumlu veya olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Bu genel tartışmaların ışığında özellikle tematik çocuk kanallarındaki çizgi filmlerin izlenme durumları ve bu süreci belirleyen etkenler incelenmiştir. Çalışma kapsamında öğrencilere günün her saatinde çizgi film izleme imkanı veren tematik çocuk kanallarının televizyon bağımlılığını artıran bir unsur olduğu görülmüştür. Asıl tartışılması gereken konunun ise televizyon programlarının içeriğinden önce, televizyon bağımlılığına neden olan gündelik hayat rutinlerinin kontrolü olduğu belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: İlkokul Öğrencileri, Gündelik Hayat Rutinleri, Tematik Çocuk Kanalları, Çizgi Film, İzleme Alışkanlıkları.