Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri AlgılarınınRenkler Aracılığıyla Belirlenmesine Yönelik Sinektik Uygulaması


Saraçoğlu S., Başaran Uğur A. R.

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.3, pp.426-446, 2019 (Peer-Reviewed Journal)