Fontan Prosedürü Uygulanmış Bir Hastanın Postoperatif Dönemdeki Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu


BAŞDAŞ Ö., BOZDAĞ F.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Erciyes University Affiliated: Yes