MANAGEMENT APPROACHES of ENTERPRISES in the FRAMEWORK of INDUSTRY 4.0


Creative Commons License

Davutoğlu N. A., Yıldız E.

International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies”, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.1574-1578

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1574-1578
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Smart production is defined as connecting machines and microcomputer networks to Industry 4.0 value chain, and

utilizing Cyber-Physical Systems to produce products by means of smart machines with embedded sensors. Additionally, it

signifies the development of production engineering, as well as developing digital products.

Industry 4.0 also entails an efficient supply chain in such a manner that highly differentiated products and services create

added value. All the definitions of the concept necessitate constant innovation and learning, and, accordingly, establishing

Industry 4.0 as a vision can be achieved in accordance with the abilities of individuals and institutions. Management

approaches in tune with Industry 4.0 possess a crucial role in improving dynamic capabilities, and establishing an efficient

learning and organisational climate. Therefore, the study aims to provide a perspective on how to create the most appropriate

management practice that promotes an innovative and learning climate in organisations by adopting the concept of Industry

4.0, and to relay information on how enterprises can reorganise their structures and how to design a next generation

administration-organisation.

The study also involves management approaches for managing the vision appropriate for Industry 4.0 in an industrial context.

Keywords: Industry 4.0, Mechanical Design, Organic Design, Cyber-Physical Systems.

Sanayi 4.0 değer zincirine makinelerin ve mikrobilgisayar ağlarının bağlanmasını, sensörler ve gömülü akıllı

makinelerle üretim için Siber Fiziksel Sistemlerin uygulanmasını, akıllı üretim kavramı olarak tanımlanır. Bu kavram ayrıca

dijital ürünlerin geliştirilmesi kadar üretim mühendisliği kavramının da gelişimini ifade etmektedir.

Sanayi 4.0 oldukça farklılaştırılmış ürünler ve hizmetlerin katma değer yaratacak şekilde etkin tedarik zinciri olarak da

tanımlanmaktadır. Bu kavram ile ilgili tüm bu tanımlar sürekli yenilik ve öğrenmeyi gerektirir, işletmeler için vizyon olması

kişi ve kurumların yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Sanayi 4.0'a uyumlu yönetim yaklaşımları, dinamik yeteneklerin

geliştirilmesi, etkili öğrenme, etkili örgüt iklimi oluşturulmasında hayati bir role sahip olmaktadır.

Bu çalışma Sanayi 4.0 kavramının benimsenmesini sağlayarak organizasyonlarda yenilik ve öğrenme ortamını teşvik eden en

uygun yönetim uygulamasının nasıl olması hakkında bir bakış açısı sunmayı, böylece işletmelerin yeniden organizasyonu için

nasıl bir yol izlenmesini ve yeni nesil yönetim-organizasyonların nasıl dizayn edilmesi hakkında bilgilendirmeyi

amaçlanmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda endüstri bağlamında işletmelerin Sanayi 4.0'a uygun vizyon yönetimi için yönetim

yaklaşımlarını içermektedir.

Anahtar Kelimeler - Sanayi 4.0, Mekanik Tasarım, Organik Tasarım, Siber Fiziksel Sistemler.