Isıl İşlem Görmüş Bazı Hayvansal Gıda Örneklerinde Salmonella Typhimurium Sayısının PMA qPCR Tekniği ile Belirlenmesi


ASLAN H., KESMEN Z., YETİM H.

1. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi, 21 - 23 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Erciyes University Affiliated: Yes