KIRGIZCA FİTONİMLER VE ÖZELLİKLERİ


Çelik F.

Avrasya Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, no.4, pp.100-114, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bitkiler her zaman insanoğlunun yaşamının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Onlar olmadan bir hayat düşünülemez. Bitkiler eskiden besin olarak kullanılmanın yanında, hastalıkları tedavi etmekte, günlük kullanılan eşyaların yapımında kullanılmıştır. Günümüzde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bitkilerden daha fazla yararlanılmaya başlanmıştır. Tedavi, ev eşyası yapımına ek olarak da ilaç, kozmetik sanayinde vb. birçok yerde kullanılmaktadır.

Her millet bitkileri kendi dilinde verilmiş olan isimle bilir. Buna bağlı olarak çevremizde veya evimizde, tarlalarda veya bahçelerde yetiştirilen bitkileri tanımak için bu isimlerden faydalanılır.

Bu çalışmada, Kırgız Türkçesindeki bitki isimleri incelenecektir. İsimlerin nereden geldiği, leksik ve semantik özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu amaca ulaşmak için fitonimler ikiye bölünerek, Kırgızcada eskiden beri kullanılan bitki isimleri ve başka dillerden giren bitki isimleri şeklinde gruplandırıldı. Bu gruplandırmada özellikle Eski Türkçeden giren kelimelerin bazılarının etimolojik açıdan değerlendirilmeleri üzerinde duruldu.