Ömer Karataş, Türkistan Son Genel Valisi Aleksey Nikolayeviç Kuropatkin’in Günlükleri Devrim Dünlerinde Türkistan (1916-1917), Kitabevi Yayınları, İstanbul 2021, ISBN: 9786 05781 9864.


Taşcı T. A.

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.6, pp.585-586, 2021 (Peer-Reviewed Journal)