Psikoloji: Din Psikolojisi


Creative Commons License

ULU M.

Other, pp.235-255, 2013

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2013
  • Page Numbers: pp.235-255
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

This survey will detail the central figures, theoretical models, issues, and themes that have animated the field of the psychology of religion. The history of the field can be divided into three periods: 1. 1880 to World War II that discussed the contributions of European and North American authors; 2. the postwar period through the 1960s that discussed ego psychology, analytic psychology, humanistic, phenomenological, and existential psychology, empirical and behavioral studies, and pastoral psychology; and 3. 1970 to 2005 that discussed object-relations theory, transpersonal psychology, empirical and behavioral studies, practical theology, the psychology-comparativist dialogue, and psychology of religion and culture studies.

Bu tarama, merkezi figürleri, teorik modelleri, konuları ve psikolojisi alanını hareketlendiren temaları detaylandıracaktır. Alanın tarihi üç döneme ayrılabilir: 1. Avrupalı ve Kuzey Amerikalı yazarların katkılarının ele alındığı 1880’den II. Dünya Savaşına kadar olan dönem; 2. Ego psikolojisi, analitik psikoloji, hümanist, fenomenolojik ve varoluşçu psikoloji, deneysel ve davranışsal çalışmalar ve pastorel psikolojinin ele alındığı 1960’ların Savaş Sonrası Dönemi ve 3. Nesne ilişkileri teorisi, transpersonel psikoloji, deneysel ve davranışsal çalışmalar, uygulamalı teoloji, psikoloji-karşılaştırmalı diyalog, din psikolojisi ve kültür çalışmaları 1970’den 2005’e kadar olan dönem.