Planlama, Meşruiyet ve Kamu Yararı


DEMİRCİ M.

Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, vol.2005, no.1, pp.59-70, 2005 (Peer-Reviewed Journal)