On the relationship of mystical experience and personality: A sample of Erciyes University theology Faculty Students Mistik tecrübe ve kişilik ilişkisi üzerine: Erciyes üniversitesi Ilahiyat Fakültesi öğrencileri örneklemi


Creative Commons License

Ulu M.

Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi, vol.22, pp.33-61, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier