DİNDARLIK ETKİSİYLE İSRAİL MALLARINA KARŞI TÜKETİCİ DÜŞMANLIĞI


Creative Commons License

Uyar K. , Leblebici Koçer L. , Sargın S.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.49, pp.203-218, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.203-218

Abstract

Günümüzde küreselleşme ve artan rekabet ortamı ile özellikle uluslararası pazarlarda faaliyette bulunan işletmelerin tüketiciyi çok daha iyi anlaması gerekmektedir. Tüketici düşmanlığı, tüketicilerin belirli bir ülkenin ürün ya da markalarına ilişkin geliştirdiği yoğun olumsuz duygulardır. Dindarlık ise; kişinin mensup olduğu bir dine ve dinin gerektirdiklerine inanma ve bu gereklilikleri günlük yaşamında hayata geçirme düzeyidir. Bu doğrultuda bu çalışmada, dindarlığın tüketici düşmanlığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kayseri’de yaşayan ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 18 yaş ve üzeri 488 kişiden online anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında Klein, Ettenson ve Moris (1998) ve Ahmed, Anang, Othman, Sambasivan (2013) tarafından hazırlanan modellerin bir parçası kullanılmıştır. Literatürden alınan bu modeller uygulanarak; dindarlık, tüketici düşmanlığı, duygusal tepki ve satın alma niyeti değişkenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Verilerin analizinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Analizler AMOS programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; dindarlık İsrail ürünlerine karşı olan tüketici düşmanlığını etkilemektedir. Aynı zamanda, tüketici düşmanlığı İsrail ürünlerini satın alma niyetini ve bu ürünlere yönelik duygusal tepkileri de etkilemektedir. Bu çalışma, yalnızca tüketici düşmanlığı modelini zenginleştirmekle kalmamakta, aynı zamanda uluslararası pazarlama stratejileri için ek bilgiler sunmaktadır.