Anatomical, Histological and Electron Microscopic Investigations on Tunica Fibrosa Bulbi of Gerze Rooster and Hens (Gallus domesticus)


Gezer İnce N., Onuk B., Alan E., Sizer S. S., Alan A., Kabak M.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.40-44, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract: This study was carried out to determine the anatomical and histological features of the tunica fibrosa layer of

bulbus oculi in Gerze rooster and chicken. A total of 8 animals including 4 females and 4 males were used in the study.

Macroanatomic, light and electron microscopic examinations were carried out on 16 bulbus oculi taken from orbita. With

morphometric measurements it was determined that the bulbus oculi has a vertical elliptical appearance. Eyes that were

totally removed in light microscopic examinations were fixed in 10% formol-alcohol solution. Following routine histological

procedures, Crossman’s triple staining was performed to the sections taken 4 μm thickness to determine general structure.

In the anterior part of the non-transparent sclera with blood vessels, bone plaques were present and sclera was supported

all around by hyaline cartilage in continuation. The dome-shaped cornea was determined to be without vessel and

transparent.

Keywords: Bulbus oculi, Cornea, Gerze chicken and rooster, Sclera.

Özet: Bu çalışma Gerze horozu ve tavuğunda bulbus oculi’nin tunica fibrosa katmanının anatomik ve histolojik özelliklerinin

ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 4 dişi ve 4 erkek olmak üzere toplam 8 adet kanatlı kullanıldı. Orbita’dan

çıkarılan toplam 16 adet bulbus oculi üzerinde makroanatomik, ışık ve elektron mikroskobik incelemeler yapıldı.

Morfometrik ölçümler ile bulbus oculi’nin dikey elips bir görünüme sahip olduğu belirlendi. Işık mikroskobik incelemelerinde

total olarak çıkarılan gözler %10 formol-alkol solüsyonunda tespit edildi. Rutin histolojik işlemleri takiben 4 μm kalınlığında

alınan kesitlere genel yapıyı belirlemek için Crossman’ın triple boyaması uygulandı. Kan damarları içeren ve saydam

olmayan sclera’nın anterior kısmında kemik plakların bulunduğu ve bu kısmın devamında sclera’yı çepeçevre hiyalin

kıkırdağın desteklediği tespit edildi. Kubbe şeklinde olan cornea’nın ise damarsız ve saydam olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Bulbus oculi, Cornea, Gerze tavuk ve horozu, Sclera.