TEKNO YÖNETİM YAPISININ GİZİLGÜCÜ OLAN HİZMETLERİN İNTERNETİNE DETERMİNİST BİR YAKLAŞIM


Creative Commons License

Davutoğlu N. A., Yıldız E.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.105, pp.461-481, 2020 (Peer-Reviewed Journal)