Aksoy H Aksoy U Hacımusalar Y Aydın T Açmaz G Uysal G Çağlı F Babayiğit M A Erken Gebelikte Hiperemezis ve Düşük Tehditi Anksiyete Depresyon ile ilişkisi ve Literatür Araştırması Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2015 6 4 202 209


HÜSEYİN A., AKSOY Ü., YUNUS H., AYDIN T., AÇMAZ G., GÜLSÜM U., ...More

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)