Gastroenterit Orijinli Campylobacter jejuni İzolatlarında On İki Virülans Geninin Araştırılması


KAYMAN T., ABAY S., KAYA E., BOZDOĞAN B., AYDIN F.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.43, no.2, pp.45-49, 2013 (Peer-Reviewed Journal)