A Perspective Overview of Strategic Human Resource Management in the Context of Industry 4.0


Creative Commons License

Davutoğlu N. A., Yıldız E.

INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES,, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.1287-1294

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1287-1294
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Strategic human resources practices are considered to be one of the primary sources that

can shape employees’ skills, abilities, behaviours and attitudes in order to attain organisational

goals. As these practices are critical for competitive advantage in a knowledge-based economy,

managers need to design these practices in terms of innovative learning such as in-service and

out-service training, developing personnel quality, performance appraisal and job design to

increase innovation, knowledge management capacity and learning among employees.

The aim of the study is to enable the managers who want to implement the structural

changes of Industry 4.0 in their businesses to design Strategic Human Resources practices in

order to encourage innovation and learning in their organizations. Hence, human resources

departments should design Industry 4.0-oriented training programmes to improve innovative

abilities and leaning. Additionally, as a result of this design, they should include mentoring

services to improve teamwork, and intend to enable their employees to multitask. The trainings

should be directly relevant to the employees’ jobs, as well as increasing the diversity of abilities.

In conclusion, by analysing the concept of Industry 4.0 through literature review that is

considered secondary data, it is believed that Generation Y employees, who are inclined to an

active imagination, a sense of inner feeling, diversity preferences, intellectual curiosity,

creativity and flexible thinking, should be preferred in human resource management in the

context of Industry 4.0. The reason for this lies in the fact that they prefer challenges and are

willing to not only improve themselves but also develop new skill sets. To sum up, if businesses

want to raise awareness, they should focus on a future-oriented Strategic Human Resource

Management, undergo relevant changes henceforth, and search for a new model for future

Strategic Human Resource Management.

Keywords: Industry 4.0, Strategic Human Resource Management, Strategic Human

Resources Model, Generation Y Employees.

Stratejik İnsan Kaynakları uygulamaları, örgütlerin organizasyon hedeflerine ulaşmak

için çalışanlarının becerilerini, yeteneklerini, davranışlarını ve tutumlarını şekillendirebilecekleri birincil kaynaklardan biri olarak düşünülür. Stratejik İnsan Kaynakları

uygulamaları, bilgi temelli ekonomide rekabet avantajı açısından kritik olduğu için yöneticiler,

bu uygulamayı yenilikçiliği, bilgi yönetimi kapasitesini ve çalışanlar arasında öğrenmeyi

artırabilmek için hizmet içi-dışı eğitim, personelin niteliğini artırma, performans

değerlendirme, iş tasarımı gibi yenilikçi öğrenime göre tasarlanmalıdır.

Bu çalışmada amaç; Endüstri 4.0 ile işletmelerinde yapısal değişimi sağlamak isteyen

yöneticilerin, yenilikçiliği ve organizasyonda öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla Stratejik İnsan

Kaynakları uygulamalarını bu kavramlar çerçevesinde tasarlamalarını sağlamaktır. Dolayısıyla

İnsan kaynakları departmanı Sanayi 4.0 odaklı eğitim programlarını, yenilikçi yeteneği ve

öğrenmeyi geliştirecek şekilde tasarlamalı, bu tasarım sonucunda çalışanların takım çalışması

becerilerini artırabilmek için rehberlik hizmetlerine yer vererek, çalışanlarını çoklu görevde

etkinleştirebilmeyi amaçlamalıdır. Bu eğitimlerin doğrudan doğruya çalışanların mesleği ile

alakalı olması kadar, beceri çeşitliliğini artırmak için de yapılmalıdır.

Sonuç olarak; Sanayi 4.0 kavramını ikincil el veri olarak ifade edilen literatür

taramasıyla teorik açıdan analiz ederek, Endüstri 4.0 çerçevesinde Stratejik İnsan Kaynakları

yönetiminde aktif hayal gücü, iç his duygusu, çeşitlilik tercihleri, entelektüel merak, yaratıcılık

ve esnek düşünmeye yatkın Y Kuşağı çalışanlar tercih edilmelidir. Çünkü bu adaylar öğrenme

hedefi zorlu görevlerde bulunmayı tercih ederken, kendilerini geliştirme kadar, yeni beceri

setleri geliştirmeye de isteklidirler. Kısaca işletmeler farkındalık yaratmak istiyorlarsa Stratejik

İnsan Kaynakları Yönetimini gelecekteki potansiyele odaklamalı, şimdiden değişimi sağlamalı,

geleceğin Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi için yeni model arayışına girmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan

Kaynakları Modeli, Y Kuşağı Çalışanları.