A Research On The Tomarza Panaghıa Church Constructıon System


Laleli K., Kozlu H. H.

2nd International Congress On Construction Materials Engineering And Architecture , Ankara, Turkey, 24 May 2021, pp.135-136

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.135-136
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Historical buildings suffer damage in the historical process due to various reasons. In the restoration works of damaged buildings, the interventions applied as a result of diagnoses made without adequate research, cause damage to the original materials and cause material loss. In the repair process of damaged buildings, the selection of appropriate materials is crucial in order to preserve the historical document value, protect the historical structure and extend the life of the building. Therefore, it is necessary to know the properties of the original material and the new material to be used in protection. In this scope of work; The Panaghia church, which is thought to have been built in the 5th- 6th century and located in the province of Kayseri, Tomarza district, Persek neighborhood, 'Buzluk' area, was examined. About the church with  free cross plan belonging to the Byzantine period; There is no documentation work except for his old drawings and old photographs. It is mentioned in the sources that the building was completely destroyed. A large part of the structure, which was damaged as a result of different factors such as vandalism, illegal excavations, environmental factors and the location of the building, has been destroyed. The remaining parts are standing up to the foundation level and the upper window level. On-site observations and petrographic analyzes were made to determine the construction system and building materials of the Panaghia church. For the analysis, firstly samples were taken from different parts of the building using non-destructive methods. Secondly, samples were taken from Tomarza and its surrounding quarries. Petrographic analyzes were made on the samples. The properties of the original stone samples taken from the historical building and the properties of the new stone samples extracted from the quarries were compared. The most suitable new stone alternatives for the original stone material used in the historical building were tried to be determined.

Tarihi yapılar, çeşitli sebeplerden dolayı tarihsel süreç içerisinde hasara uğramaktadır. Hasara uğrayan yapıların restorasyon çalışmalarında, yeterli araştırma yapılmadan koyulan teşhisler sonucunda uygulanan müdahaleler özgün malzemelerde hasara sebep olarak malzeme kaybına neden olmaktadır. Hasara uğrayan yapıların onarım sürecinde uygun malzeme seçimi, tarihi belge değerinin korunması, tarihi yapıyı korumak ve yapının ömrünü uzatmak adına çok önemlidir. Bu nedenle de özgün malzemenin ve korumada kullanılacak olan yeni malzemenin özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında; Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Persek mahallesi, ‘Buzluk’ mevkiinde bulunan ve 5.-6. yüzyılda inşa edildiği düşünülen Panaghia kilisesi incelenmiştir. Bizans dönemine ait serbest haç planlı olan kilise ile ilgili; eski çizimleri ve eski fotoğrafları dışında herhangi bir belgeleme çalışması mevcut değildir. Kaynaklarda yapının tamamen yok olduğundan bahsedilmektedir. Vandalizm, kaçak kazılar, çevresel faktörler ve yapının bulunduğu konum gibi farklı etkenler sonucu hasara uğrayan yapının büyük bir bölümü yok olmuştur. Geriye kalan bölümleri ise temel seviyesi ve pencere üst seviyesine kadar ayaktadır. Panaghia kilisesinin yapım sistemi ve yapı malzemesinin belirlenebilmesi için yerinde gözlemler ve petrografik analizler yapılmıştır. Analizler için öncelikle yapının farklı yerlerinden tahribatsız yöntemlerle numuneler alınmıştır. Sonrasında Tomarza ve çevresindeki taş ocaklarından numuneler alınmıştır. Numuneler üzerinde petrografik analizler yapılmıştır. Tarihi yapıdan alınan özgün taş örneklerinin özellikleri ile ocaklardan çıkarılan yeni taş örneklerinin özellikleri karşılaştırılmıştır. Tarihi yapıda kullanılan özgün taş malzemeye en uygun yeni taş alternatifleri tespit edilmeye çalışılmıştır.