Rural Development, Rural Tourism, IPARD Programme, and Supported Rural Tourism Projects


Creative Commons License

Yıldız E.

Innovation and Global Issues in Social Sciences III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.99

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

For ages, people have been migrating from villages to cities or from rural to urban places

for better living conditions. Urban problems caused by surpassing the bearing capacity of cities

due to excessive migration have led the authorities to find different solutions. One of these

solutions that have come up and started to be implemented in various places is rural

development. Authorities have stated that development needs to be local in order to prevent

people from migration, and have them turn back; and, hence, they have started to support

relevant projects. As a start, the concept of rural region and its borders have been defined. Next,

the values of rural regions and resources have been determined, as well as the actions to be

taken for sustainable usage of the resources, and which projects and fields to support.

Supporting the primary areas of rural development and relevant projects, governments have

formed collaborations with various organizations. European Union (EU) is one of the most

important organizations that support rural development by means of the funds they have created

with governments. In the context of the emergence of agricultural policies in candidate

countries, harmonization process, etc., IPARD (Instrument for Pre-Accession-Rural

Development) has been established as a pre-accession assistance programme. In Turkey, the

rural development programme in the context of the agreement between the Agriculture and

Rural Development Support Institution (ARDSI) and EU has two periods. The first period

covers the years of 2007-2013, and the second period covers the years of 2014-2020. While

IPARD project mainly supports agricultural projects, there are also examples of supported rural

tourism projects. Within IPARD, entrepreneurs are provided with every kind of support,

including technical and financial, in the processes of pre-project, during the project and postproject.

Accepted projects are financed 50% of the project amount with grants. In terms of

tourism, projects prepared on the subject of Rural Tourism and Recreation Activities are

supported in the scope of Diversification of Farm Activities and Business Development. Most

of the cities in Turkey are eligible for the implementation of projects, and, to date, more than

130 projects, such as hotels, B&Bs, restaurants, tea gardens, way stations, farms, mountain

hostels, sports facilities, and aqua parks have been supported. However, showing more interest

to the project which has been carried out nearly 7 years will accelerate rural and, in turn, national

development. In this scope, the aim of this study is to inform micro-entrepreneurs of this project

which will continue until 2020, to remind the project to relevant persons and direct public

attention to the project so as not to miss this great opportunity.

Keywords: Rural Development, Rural Tourism, IPARD Programme, Rural Tourism

Projects

Yüzyıllardır insanoğlu daha iyi yaşam koşulları için köyden kente ya da kırsal alandan

kentsel alanlara göç etmiş ve göç etmeye de devam etmektedir. Taşıma kapasitesinin

aşılmasıyla aşırı göçlerin kentsel alanlarda yarattığı sorunlar, yetkilileri farklı çözümler

üretmeye yöneltmiştir. Bu çözüm arayışlarında gündeme gelen ve dünyanın çeşitli yerlerinde

uygulanmaya başlanan çalışmalardan bir tanesi, kırsal kalkınmadır. Yetkililer göç eden

insanların göç etmemesi ve göç edenlerinde geri dönmesi için kalkınmanın yerelden başlaması

gerektiğini ifade etmiş ve bu yönde çalışmalarla birlikte üretilen projelere destek verilmeye

başlanmıştır. Bu çabaların başlangıcında kırsal alan tanımlaması yapılmış ve kırsal alanların

sınırları belirlenmiştir. Daha sonra kırsal bölgelerin değerleri ve kaynaklarının tespiti ve

kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için neler yapılabileceği ve hangi projelere

ve alanlara destek verileceği konusunda tespitler yapılmıştır. Kırsal kalkınmanın öncelikli

alanlarının ve bu alanlara yönelik projelerin desteklenmesi için hükümetler çeşitli kuruluşlarla

işbirliğine gitmiştir. Kırsal kalkınmaya hükümetlerle oluşturduğu fonlar vasıtasıyla destek

veren en önemli kuruluşlardan bir tanesi Avrupa Birliği (AB)’dir. AB’nin kırsal kalkınmada

özellikle aday ülkelere yönelik ortak tarım politikaların oluşturulması, uyum hazırlıkları vb.

kapsamında IPARD (Instrument for Pre-Accesion-Rural Development-Katılım Öncesi Kırsal

Kalkınma Bileşeni) AB’ye katılım öncesi kırsal kalkınma programı hazırlanmıştır.

Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile AB’nin yapmış

olduğu anlaşma çerçevesinde kırsal kalkınma programı iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci

aşama 2007-2013, ikinci aşama ise 2014-2020 yılları arasındadır. IPARD projesinin daha çok

tarımsal projelere destek vermesine rağmen, kırsal kalkınmada kırsal turizmle ilgili projelere

de destek verdiği görülmektedir. IPARD programı kapsamında girişimcilerin hazırladığı

projelere; proje öncesi, sırası ve sonrasında her türlü teknik, maddi vb. destekler verilmektedir.

Kabul edilen projelere maddi anlamda hibe (geri ödemesiz) olarak proje tutarının %50’si

verilmektedir. Turizm anlamında, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

çerçevesinde Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri alanında hazırlanan ve uygun görülen

projelere destek verilmektedir. Türkiye’nin birçok ili proje kapsamında olup, çalışmanın

sonunda bugüne kadar 130’un üzerinde otel, pansiyon, restoran, çay bahçesi, dinlenme tesisleri,

çiftlik evi, dağ evi, spor tesisleri, su parkları gibi projelere destek verildiği belirlenmiştir.

Ancak, yaklaşık 7 yıldır uygulanan bu programa daha fazla ilgi gösterilmesi kırsal kalkınmaya,

beraberinde de ulusal kalkınmaya ivme kazandıracaktır. Bu bağlamda çalışmanın amacı; 2020

yılına kadar devam edecek olan bu projeden küçük girişimcileri haberdar etmek, bu projeyle

ilgili bir hatırlatma yapmak, farkındalık oluşturmak ve sağlanan bu önemli fırsatın

kaçırılmaması için kamuoyunun dikkatini çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Kırsal kalkınma, kırsal turizm, IPARD programı, kırsal turizm

projeleri