Avrupa Birliği’nde Bölgesel İnovasyon Politikalarının Etkinliği: NUTS-I ve NUTS-II Bölgeleri Üzerine Bir Uygulama


Ünlü F.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.26, no.1, pp.31-50, 2021 (Peer-Reviewed Journal)