Doğum sonrası kadınların cinsel sorunlarının belirlenmesi (Nitel bir araştırma)


ÖZEN B. , ŞİMŞEK N. , CEYHAN Ö.

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text