Doğu akdeniz bölgesinden izole edilen entomopatojenik nematodların teşhisi ve çam kese kurduna (Thaumetopoea pityocampa Den. & Schiff.) karşı biyolojik mücadelede kullanım olanaklarının araştırılması


Ayvaz A. (Executive), Yılmaz S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2010
  • End Date: November 2013