Örme Kumaşlarda Boncuklanma Değerlendirmesi İçin Görüntü İşleme Temelli Mobil Karar Destek Yazılımının Geliştirilmesi


Şenyiğit E., Baltacı K.(Executive)

TUBITAK Project, 2022 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2022
  • End Date: May 2023