Hipofiz Adenomlu Hastalarda Oksidatif ve Kromozomal DNA hasarının Sitom yöntemi ve 8-OHdG ölçümü ile Araştırılması


ALTUNTAŞ H. (Executive) , ÇAKIR İ. , BİTGEN N. , ELBÜKEN G. , BAŞKOL G. , BAYRAM F. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2010
  • End Date: December 2013