“1-Amino-5-(4-metoksibenzoil)-4-(4-metoksifenil)-1H-pirimidin-2-on Bileşiğinin Bazı İzosiyanat ve İzotiyosiyanat Türevleri ile Reaksiyonlarının İncelenmesi”


Creative Commons License

KÖKBUDAK Z. (Executive), YALÇIN E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2013
  • End Date: October 2015