Klinik örneklerde anaerob enfeksiyon etkenlerinin tanımlanması için multiplex PCR paneli geliştirilmesi


PERÇİN RENDERS D. (Executive) , ATALAY M. A. , ÖLÇÜ M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: October 2019