Hematolojik maligniteli hastalarda sitokrom p450 enzimlerindeki genetik polimorfizmler ve serum vorikonazol düzeyi üzerine etkileri


AYCAN M. B. (Executive) , KAHRAMAN V., DEMİR K., ÇETİN M. , METAN G. , KOŞAR M. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2016
  • End Date: July 2018