Hematolojik maligniteli hastalarda sitokrom p450 enzimlerindeki genetik polimorfizmler ve serum vorikonazol düzeyi üzerine etkileri


AYCAN M. B. (Executive), KAHRAMAN V., DEMİR K., ÇETİN M., METAN G., KOŞAR M., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2016
  • End Date: July 2018