Öğrenciler İçin Sağlıklı Dijital Yaşam


Aydın H. (Executive), Yazıcı F., Koçer M., İlhan V., Eken M.

Erasmus Project, 2018 - 2020

  • Project Type: Erasmus Project
  • Begin Date: October 2018
  • End Date: October 2020