Deneysel Multipl SklerozMS Fare Modelinde Schisandrin B ve Alantolaktonun İmmünomodülatör Etkilerinin Araştırılması


ALTUNTAŞ H. (Executive), EKEN A., ÇAKIR M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2018
  • End Date: February 2021