Türkiye'de Yayılış Gösteren Caloplaca Türlerinin Morfo-Anatomik Karakterleri ve Multilokus Moleküler Sekans Analizleri ile Modern Revizyonu


HALICI M. G. (Executive)

TUBITAK Project, 2012 - Continues

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2012
  • End Date: Continues