AB Üyelik Sürecinde AB Düzenlemelerinin Türk Tarım Sektörü Üzerindeki Etki Değerlendirmeleri projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; 2005-06.


ERDEM E.

Project Supported by Other Official Institutions, 2005 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: March 2005
  • End Date: March 2006