Ülkemizde Gökkuşağı alabalığı İşletmelerinde Sıklıkla Karşılaşılan Motil Aeromonas (Aeromonas hydrophila, A. sobria, A. caviae), Yersinia ruckeri ve Lactococcus garvieae etkenlerinde antimikrobiyal direnç, Sülfonamidler Tetrasiklin Florfenikol ve Eritromisin ve IPN, VHS, IHN virüslerinin varlığının incelenmesi,


Satıcıoğlu I. B. , Altun S.(Executive), Duman M.

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2014 - 2017

  • Project Type: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Begin Date: July 2014
  • End Date: December 2017