Propylene glycol’ün Akkaraman kuzularında besi performansı, kesim- karkas ve et kalitesi özellikleri ile enerji metabolizmasında yer alan bazı genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine etkinliği


Yakan A. (Executive), Özbeyaz C., Özkan H., Ünal N., Sarıözkan S., Akçay A., et al.

TUBITAK Project, 2020 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2020
  • End Date: January 2023

Project Abstract

Propylene glycol’ün Akkaraman kuzularında besi performansı, kesim- karkas ve et kalitesi özellikleri ile enerji metabolizmasında yer alan bazı genlerin ekspresyon seviyeleri üzerine etkinliği araştırılacaktır