Gökkuşağı Alabalığı İşletmelerindeki Hastalık Vakalarından İzole Edilen Akuatik Bakteri İzolatlarının Polifazik Yaklaşım ile Tanımlanması ve Antimikrobiyal Virülens Genlerinin Genom Düzeyinde Belirlenmesi


Satıcıoğlu İ. B. (Executive) , Altun S., Duman M., Göçmen H., Ay H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: October 2022