Steroid verilen farelerde karbapenem dirençli Klebsiella pneumonia sepsisinde tedavi seçenekleri: deneysel çalışma


Creative Commons License

DEMİRASLAN H.(Executive), DİNÇ G., ELMALI F., DOĞANAY M., METAN G.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2011
  • End Date: May 2013