Türkiye yerel kavuzlu buğday genotiplerinin morfolojik kimyasal ve moleküler karakterizasyonu


TEMİZGÜL R. (Executive), KARA R., YILMAZ S., KAPLAN M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2015
  • End Date: January 2023