Akciğer Tümörlerinde RAS p21 Protein Aktivatör 2 RASA2 Geninin Rolünün Araştırılması


SAATÇİ Ç. (Executive) , DOĞAN M. E. , ERYILMAZ H. N. , AKBAROVA Y. , CANÖZ Ö. , ADA Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2016
  • End Date: September 2017