Sürdürülebilir Yeraltı Suyu Yönetimi için Etmen-Tabanlı Modelleme Yaklaşımının Geliştirilmesi ve Palas Ovası'nda Uygulanması


DADAŞER ÇELİK F. (Executive), ÇELİK M., DENİZHAN C.

TUBITAK Project, 2018 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2018
  • End Date: December 2021