Holstein Irkı Sığırlarda Bazı Genetik Belirteçlerin Süt Verimi ve Büyüme Performası Üzerine Etkilerinin Araştırılması


Creative Commons License

METİN KIYICI J. (Executive) , ARSLAN K. , ÇINAR M. U. , AKYÜZ B. , İLGAR E. G. , KALİBER M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2013
  • End Date: April 2017