Al 2024 Alaşımının Tornalanmasında Molibden Disülfür Katkılı Nano Kesme Sıvısının İşleme Performansı Üzerindeki Etkisi


Yıldırım Ç. V. (Executive), Yasakçı A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2020
  • End Date: February 2021

Project Abstract

Yapılacak olan çalışmada, kesme parametreleri ile birlikte molibden disülfür katkılı mineral kesme yağının Minimum Miktarda Yağlama (MMY) tekniği aracılığıyla Al 2024 alaşımının işlenebilirliği üzerine etkileri irdelenecektir. Bu amaçla kesme hızı, ilerleme ve soğutma/yağlama yöntemi üç farklı seviyede işleme parametresi olarak tanımlanacaktır. Deneyler esnasında Taguchi L27 dikey dizini ile tam faktöriyel deney tasarımı yapılması planlanmaktadır. İşleme deneyleri CNC torna tezgahında tek çeşit kaplamasız sementit karbür kesici takım ile üç değişik MMY şartı altında (kuru, katkısız mineral kesme yağı ve %1 molibden disülfür katkılı mineral kesme yağı) gerçekleştirilecektir. Deneyler sonucunda kesme parametrelerine bağlı olarak elde edilen yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması değerleri için varyans analizi (ANOVA) yapılarak işleme parametrelerinin ve kesme şartlarının yüzey pürüzlülüğü, kesme sıcaklığı ve takım aşınması üzerindeki etkisi incelenecektir. Ayrıca bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla regresyon analizi uygulanacaktır.