Süt Sığırı Rasyonlarında Canlı Maya ve Esansiyel Yağ Kullanılmasının Performans ve Süt Bileşimi Üzerine Etkileri


Creative Commons License

KONCA Y. (Executive) , BÜYÜKKILIÇ BEYZİ S. , KÖKNUR Ö., KÖKNUR S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: April 2017