Nötrofil Kaynaklı Ektozomların Mantar Biyofilmi Üzerine Etkisi


ÇETİN M. (Executive) , SALKIN H., SAV H., GÖNEN Z. B. , DOĞRUEL F. , ÖZCAN İ., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: November 2020